نمایش #
عنوان کلیک ها
بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراها از روستای کله بن بخش مرکزی شهرستان جویبار 60
نشست مشورتی حل مشکلات بخش بندپی شرقی شهرستان بابل 61
حضور مدیر کل امور روستایی و شوراها در راهپیمایی با شکوه روزجهانی قدس در شهرستان تنکابن 33
تشکیل جلسه بررسی طرحهای اشتغال روستایی در حوزه شیلاتی 77
جلسه مشارکت و سرمایه گذاری به منظور رونق تولید شیر و دامداری ها 84
جلسه کمیته فنی پیرامون تسهیلات توسعه اشتغال روستایی (سامانه کارا) با حضور فرماندار شهرستان کلاردشت 83
جلسه بررسی طرحهای مصوب شده در سامانه کارا (صندوق توسعه ملی ) به ریاست معاون محترم امور عمرانی 85
جلسه کمیته فنی استان پیرامون تسهیلات توسعه اشتغال روستایی(سامانه کارا) 87
بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراها از چندین طرح اشتغال روستایی در روستاهای شهرستان بهشهر 86
بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراها از ساختمان اداری دهیاری روستای ماهفروجک 45