نمایش #
عنوان کلیک ها
بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراها از روستای کله بن بخش مرکزی شهرستان جویبار 50
نشست مشورتی حل مشکلات بخش بندپی شرقی شهرستان بابل 53
حضور مدیر کل امور روستایی و شوراها در راهپیمایی با شکوه روزجهانی قدس در شهرستان تنکابن 28
تشکیل جلسه بررسی طرحهای اشتغال روستایی در حوزه شیلاتی 61
جلسه مشارکت و سرمایه گذاری به منظور رونق تولید شیر و دامداری ها 70
جلسه کمیته فنی پیرامون تسهیلات توسعه اشتغال روستایی (سامانه کارا) با حضور فرماندار شهرستان کلاردشت 66
جلسه بررسی طرحهای مصوب شده در سامانه کارا (صندوق توسعه ملی ) به ریاست معاون محترم امور عمرانی 68
جلسه کمیته فنی استان پیرامون تسهیلات توسعه اشتغال روستایی(سامانه کارا) 69
بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراها از چندین طرح اشتغال روستایی در روستاهای شهرستان بهشهر 67
بازدید مدیر کل امور روستایی و شوراها از ساختمان اداری دهیاری روستای ماهفروجک 38