پیام تبریک مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران به مناسبت انتصاب سرپرست استانداری مازندران

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

با تبریک صمیمانه انتصاب بجا و شایسته آقای احمد حسین زادگان به عنوان سرپرست استانداری مازندران، توفیقات روزافزون ایشان را در خدمت صادقانه به مردم شریف استان از درگاه خداوند متعال آرزومندم .