پیام جناب آقای مهندس اصغریان رستمی  مدیر کل امور روستایی و شوراها به مناسبت چهاردهم تیرماه روز دهیاریها

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

دهیاری نهاد نوین مدیریت روستایی و بازوی اجرایی نهاد مردمی شوراهای اسلامی در خدمات رسانی با هدف رسیدن به توسعه پایدار در پرتو صداقت و تبلور مشارکتهای مردمی در انجام امور و بارقه هایی از مسئولیت پذیری برای جوامع روستایی است.

از آن جا که دهیاران در صف اول خدمات رسانی به مردم شریف روستاها هستند باید از تمام ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات صادقانه و بی منت همت گمارده و تمام هم  خود را در جهت عمران و آبادانی روستاها معطوف نمایند.

کیفیت و اثر بخشی مدیریت روستایی باید عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه ها به عنوان ضرورت توسعه پایدار و ایجاد رفاه عمومی در روستاها مورد توجه جدی دهیاران قرار گیرد.

چهاردهم تیر ماه روز دهیار و سالروز تصویب قانون تاسیس دهیاریهای خود کفا را به دهیاران عزیز و همکاران محترم آنان تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون همه خدمتگزاران صدیق را در عرصه توسعه و آبادانی روستاهای استان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.