دریافت لینک طرح بنر روز دهیار جهت چاپ و نصب در روستا توسط دهیاران

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

 

دهیاران محترم جهت دریافت طرح بنر روز دهیار لینک زیر را دانلود نمایید:

                                                                                                    

بنر روز دهیار(کلیک نمایید)