نشست مشورتی حل مشکلات بخش بندپی غربی شهرستان بابل با حضور معاون محترم امور عمرانی

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

 

نشست مشورتی حل مشکلات بخش بندپی غربی شهرستان بابل با حضور معاون محترم امور عمرانی استاندار جناب آقای مهندس نبیان ، جناب آقای دکتر نجفی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ،فرماندار محترم شهرستان ، مدیرکل محترم تعاون و کار رفاه اجتماعی استان ،روسای ادارات شهرستان، بخشدار بخش ، دهیاران و شوراهای بخش در محل آموزش و پرورش شهر خشکرودپی بخش بندپی غربی بابل
۲۱ خرداد ۱۳۹۷