جلسه بررسی طرحهای اشتغال روستایی شهرستان جویبار

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

 
.
جلسه بررسی طرحهای اشتغال روستایی شهرستان جویبار با حضور فرماندار محترم، بخشدار مرکزی ، روسای بانک ها و ادارات شهرستان جویبار در محل سالن فرمانداری شهرستان
۲۱ خرداد ۱۳۹۷