تشکیل جلسه بررسی طرحهای اشتغال روستایی در حوزه شیلاتی

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

 

تشکیل جلسه بررسی طرحهای اشتغال روستایی در حوزه شیلاتی موضوع تفاهم نامه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و بانک سینا با حضور مدیرکل شیلات استان و سایر اعضا در محل دفتر امور روستایی استانداری

۹ خرداد ۱۳۹۷