جلسه کمیته فنی پیرامون تسهیلات توسعه اشتغال روستایی (سامانه کارا) با حضور فرماندار شهرستان کلاردشت

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

جلسه کمیته فنی پیرامون تسهیلات توسعه اشتغال روستایی (سامانه کارا) با حضور فرماندار شهرستان کلاردشت، نمایندگان دستگاههای اجرایی و اعضای کمیته فنی در محل ساختمان شماره ۲ استانداری

۹خرداد ۱۳۹۷