جلسه کمیته فنی استان پیرامون تسهیلات توسعه اشتغال روستایی(سامانه کارا)

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

 

 

جلسه کمیته فنی استان پیرامون تسهیلات توسعه اشتغال روستایی(سامانه کارا) با حضور فرمانداران شهرستانهای بابل ،جویبار ،بهشهر و گلوگاه و مدیر کل جهاد کشاورزی استان و نمایندگان بانکهای عامل ، دستگاههای اجرایی و اعضای ثابت کمیته فنی در محل اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان