برگزاری جشنواره گل محمدی در بخش دودانگه شهرستان ساری

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

 

 

 

گزارش تصویری از حضور مدیرکل محترم امور روستایی در
جشنواره گل محمدی بخش دودانگه شهرستان ساری با حضور معاون فرماندار و بخشدار
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷