برگزاری جشنواره توت فرنگی شهرستان بهنمیر

در . ارسال به اخبار اداره کل امور روستایی

 

 

 

گزارش تصویری از
حضور مدیر کل امور روستایی دردومین جشنواره توت فرنگی شهرستان بهنمیر و رونمایی از تمبر جشنواره با حضور جناب آقای نانوا کناری نماینده محترم مجلس ، امام جمعه محترم ، مدیر محترم کل جهاد کشاورزی ، مدیرکل محترم اموراقتصادی و فرماندار محترم بابلسر

پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷