دستورالعمل ها و شیوه نامه ها

در . ارسال به بدون مجموعه

شیوه نامه ایجاد و ساماندهي بازارچه هاي محلي در روستا 

دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزاياي دهياران در سال ۱۳۹۶

اخلاق حرفه ای در مهندسی ساختمان 
شرح گردش کار صدور پروانه ساختمان در روستاهای دارای دهياري 
عدم هزینه کرد اعتبارات دهیاري ها براي انجام وظايف ساير دستگاه ها
نکات قابل توجه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ 
شیوه نامه توزیع اعتبارات پروژه هاي عمراني و خدماتي موضوع بند(و) تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۳۹۵
دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزاياي دهياران در سال ۱۳۹۵
نصاب معاملات شهرداریها و دهیاريها در سال ۱۳۹۵
جدول نحوه محاسبه حقوق و مزایای دهياران تمام وقت در سال۱۳۹۵
نحوه صدور پروانه احداث بنا و تاسیسات در محدوده قانونی روستا
واگذاری حق استفاده از ساختمانهای بلا استفاده به دهياريها
نظام نامه اجرایی پنجمين جشنواره ملي طرحهاي برگزيده دهياريها
شیوه نامه اجرایي اجتناب و کاهش از توليد پسماند عادي
تهیه و الصاق برچسب اموال دهیاري
 شیوه نامه اجرایي آموزش مديران عامل و اعضاي شرکت تعاوني دهياريها
 ابلاغ شیوه نامه تهیه بيوکمپوست روستايي
اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتي دهياريها
ضوابط واگذاری پروژه های عمراني و خدماتي دهياريها به شرکت تعاوني دهياريها
اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاريها 
شرایط احراز سمت دهیار 
نظام نامه ارزیابی دهياران 
حد نصاب معاملات دهیاریها در سال ۱۳۹۴ 
آیین نامه اجرايي ماده ۱۹۴ برنامه پنجم توسعه کشور 
 
بخشنامه ضرورت ارسال مصوبه عزل دهیار به کارگروه انطباق
دستورالعمل اسناد هزینه و مدارک ضمیمه 
دستورالعمل توزیع ماشین آلات عمراني و خدماتي و پروژه هاي عمراني دهياريها و شهرداريها از محل اعتبارات بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴
 دستورالعمل نحوه جذب و بکارگیری نيروهاي امريه
دستورالعمل نحوه تعیین درجه دهياريها 
دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزاياي مسئولين مالي دهياريهادر سال ۱۳۹۴ 
دستورالعمل نحوه فعالیت و اداره پایگاه هاي آتشنشاني روستايي 
دستورالعمل یکنواختی عوارض و بهاي خدمات توسط شوراهاي اسلامي بخش 
شیوه نامه تشکیل نشست هاي مشورتي  فرمانداران
شیوه نامه راه اندازی و استقرار نهاد دهياريها 
شیوه نامه انتخاب و عزل دهیار 
شیوه نامه نحوه مکاتبات دهیاريها 
فرایند صدور مجوز دهیاري 
منشور اخلاقی دهیاران 
نظامنامه مجمع مشاورین عالی روستا و دهياري
شیوه نامه نحوه تعیين حقوق و مزاياي مسئولين امور مالي دهياريها در سال۹۴

قوانین و آیين نامه ها

در . ارسال به بدون مجموعه

آیین نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيلها و مرداب ها و برکه هاي طبيعي

آیین‌ نامه‌ اجرايي‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهاي‌ اسلامي‌

آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي

آیین‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات

اصلاحیه آیين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات

آیین‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ مديريت‌ پسماندها

تصویب‌نامه راجع به تعیين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات

اصلاح ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

آیین‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاري مناقصات

آیین نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات- بند الف ماده ۳۳ قانون برگزاري مناقصات

اصلاحیه آیين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات

آیین نامه اجرايي قانون اساسنامه بنياد مسکن انقلاب اسلامي

آیین‌نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي

‌آیین‌نامه اجرايي قانون تغيير عنوان اعضاي شوراهاي اسلامي روستاهايي که به شهر تبديل شده اند

آیین‌نامه توسعه فضاهاي ورزشي در مناطق روستايي

آیین‌نامه خريد خدمات مشاوره

 آیین نامه اجرايي ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

آیین نامه ساماندهي حمل و نقل عمومي روستايي

طرح ها

طرح جامع امداد و نجات کشور

طرح سازماندهی خدمات فنی و مهندسي به دهياري ها

طرح ماندگار شهدای دولت

آشنایی با طرح هاي هادي و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستايي

آیین نامه ها

آیین‌نامه‌ استخدامي‌ دهياريهاي‌ کشور

آیین‌ نامه‌ اجرايي‌ تشکيلات‌، انتخابات‌ داخلي‌ و امور مالي‌شوراهاي‌ اسلامي‌ روستا و نحوه‌ انتخاب‌ دهيار

آیین‌نامه مالي دهياري‌ها

آیین‌نامه‌ داخلي‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستا

آیین نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش

آیین‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها

آیین‌نامه اجرايي تشکيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي بخش

‌آیین‌نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري جمهوري اسلامي ايران

‌آیین نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و‌ معماري کشور

آیین‌ نامه‌ اجرايي‌ تهيه‌ و تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌ روستايي

آیین نامه اجرايي تشکيل کميسيون تغيير كاربري اراضي در طرحهاي هادي

اساسنامه ها

 

اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاريها

اساس نامه بنیاد مسکن

قوانین

قانون‌ تاسیس‌ دهیاريهاي‌ خودکفا در روستاهاي‌ کشور

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها

 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري

قانون مدیریت پسماندها

قانون برگزاری مناقصات

قانون حفظ کاربری اراضی زراعي و باغها (با اصلاحات بعدي)

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربري مسکوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامی ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهای وارداتی

قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومي کشور

شرح وظایف دفتر

در . ارسال به بدون مجموعه

اهداف و وظایف دفتر امور روستایي و شوراها :

۱-    مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها استان

۲-    همکاری با واحد های ذي ربط در وزارت کشور و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينه تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين الويت هاي طرح هاي عمراني در روستاها .

۳-    بررسی طرح های عمراني روستاها براي استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنين طرح هايي که از محل اعتبارات عمراني كشورانجام مي گيرد باهمكاري دفتر فني استانداري.

۴-     اقدام در مورد راهنمایی شوراي اسلامي ده و واحدهاي عمران روستايي به منظور پيشرفت برنامه هاي عمراني با استفاده از خود ياري و مشارکت مردم

۵-     نظارت بر برنامه ها ی عمرانی و گزارش گيري مستمر از نحوه اجراي مصوبات ، قوانين و مقررات و پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و مناطق کمتر توسعه يافته و محروم عند اللزوم اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي مربوطه به منظور رفع موانع با همکاري دفتر فني .

۶-    هماهنگی با دستگاههای مربوطه در تدوين طرح هاي توسعه اقتصادي بر اساس استعدادهاي مناطق ، به منظور توسعه سرمايه گذاري علي الخصوص در زمينه گردشگري ، صنايع کوچک و تبديلي وصنايع مرتبط با بخش كشاورزي

۷-     انجام هماهنگی و پیگيري لازم از دستگاههاي مربوطه ، بانک ها وموسسات مالي به منظور پرداخت کمك هاي فني و اعتباري ، تسهيلات قرض الحسنه و وام هاي خرد جهت توسعه اشتغال روستايي وتهيه گزارش عملكرد اقدامات اشاره شده .

۸-    همکاری با واحدهای استاني دستگاه هاي اجرايي ذيربط و واحدهاي تخصصي در استانداري به منظور بررسي و شناسايي راهکارهاي اجراي عملياتي : ۱- ساماندهي و تشويق مهاجرت معكوس به روستاها ۲- فعال سازي تشكل هاي مردمي و خيرين و بخش خصوصي درزمينه انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي و اجراي پروژ ه هاي عمراني و طرح هاي اشتغال زا در مناطق روستايي ، رشد وتوسعه كار آفريني و ايجادمشاغل جديد از طريق انجام آموزش هاي مهارتي و كاربردي متناسب با نيازهاي هر منطقه ۳- رفع نيازهاي آموزشي در زمينه ديني ، تربيتي ، علمي ، فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي در روستاها و پيگيري اختصاص منابع و امكانات مورد نياز جهت تقويت روحيه خود باوري ، خود اتكايي و عزت نفس در روستاييان

۹-     توسعه خدمات بهداشت عمومی در سطح روستاها با همکاری دهياران و واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي در خصوص پوشش کامل خدمات بهداشتي و درماني در روستاها و تهيه گزارشات از روند اقدامات مربوطه به توسعه بيمه هاي سلامت ، تامين اجتماعي و ساير خدمات بيمه اي در روستاهاي استان

۱۰-                        نظارت بر اقدامات دستگاههای متولی حفظ محيط زيست و بهداشت عمومي روستاها در چهارچوب قوانين موجود

۱۱-                        نظارت بر واحدهای استانی دستگاههاي اجرايي ذيربط در زمينه اجرايي طرح هاي به سازي و نوسازي ساختار کالبدي محيط و مقاوم سازي مسکن روستايي و اجراي طرح هاي مصوب روستايي.

۱۲-                       تعیین اولويت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از حوادث غير مترقبه و ارائه به اداره کل مديريت بحران جهت تخصيص اعتبارات لازم

۱۳-                        بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه هاي عمراني از نظر مالي و اعتباري و همکاري با واحدهاي ذي ربط در نظارت بر فرآيند تهيه بودجه ساليانه و حسابرسي دهياريهاي استان

۱۴-                        برنامه ریزی وپيگيري در خصوص تشکيل دهياريها بر اساس قوانين و مقررات مربط با کمك و همكاري فرمانداري ها و بخشداري هاي استان

۱۵-                        ابلاغ قوانین و دستور العمل های مربوط به دهياريها به فرمانداران و واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي

۱۶-                        پیگیري تهيه طرح هاي روستايي با کمک دهياران و تصويب مراجع ذي ربط استاني .

۱۷-                       ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران و بخشداريها و دهياريها

۱۸-                        پشتیبانی در زمينه تامين و تجهيز دهياريها و هماهنگي هاي لازم دراين زمينه با واحدهاي استاني دستگاهاي اجرايي و پيگيري تامين ماشين آلات عمراني و خدماتي روستا از سوي واحدهاي ذي ربط

۱۹-                        همکاری با واحدهای مسول در بررسي تعرفه هاي عوارض محلي و بهاي خدمات پيشنهادي دهياري و شوراي اسلامي روستا و پيگيري انجام مراحل قانوني جهت تاييد و ابلاغ براي اجرا

۲۰-                        همکاری با واحدهای استاني دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي ذي ربط در استانداري به منظور تهيه بانکهاي اطلاعاتي ، جمع آوري اطلاعات وتنظيم گزارشات مرتبط باتغييرات شاخص هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و زير بنايي روستاها ي استان و كنترول مستمر تغييرات اين شاخص ها و به روز رساني بانك اطلاعات دهياريها و شوراي هاي اسلامي روستا.

معرفی پرسنل دفتر

در . ارسال به بدون مجموعه

   

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی: کارشناس مسئول امور روستائی

شماره تماس: ۳۲۳۸۶۲۳۱

 

   

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی: کارشناس هماهنگی و پيگيري

شماره تماس: ۳۲۳۸۶۲۴۳

   

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی: کارشناس امور دهیاريها

شماره تماس: ۳۲۳۸۶۲۳۵

   

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی: کارشناس امور شوراهای اسلامي روستا

شماره تماس: ۳۲۳۸۶۲۶۳